Terunobu Fujimori

Destination

【Kobuchizawa】Kiyoharu Art Colony – An Art Spot with Famous Architecture

Tadao Ando, Yoshio Taniguchi, Terunobu Fujimori, Hiroshi Sug...